A Zildjian 18" Rock Crash cymbal

Used A Zildjian 18" Rock Crash cymbal. Full bodied LOUD crash. Brilliant finish.